Λοιπός Θεραπευτικός Εξοπλισμός

 
Κωδ: T1500, Ecopostural
Τράπεζα θεραπείας ανατροπής, με μεταλλικό σκελετό. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα επένδυσης.
Κωδ: T2701, Ecopostural
Τράπεζα θεραπείας με σκελετό από αλουμίνιο. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα επένδυσης.
Κωδ: T2600, Ecopostural
Τράπεζα θεραπείας με μεταλλικό σκελετό. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα επένδυσης.
Κωδ: T4426, Ecopostural
Επιτραπέζια τράπεζα θεραπείας. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα επένδυσης.
Show More

Τράπεζες Θεραπείας:

 
 

Πάγκοι:

Καρέκλες - Σκαμπό:

Κωδ: S5664, Ecopostural
Τροχήλατη καρέκλα θεραπευτή, με ανατομική σέλα, πλάτη και μπράτσο. Πολυρυθμιζόμενη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S5644, Ecopostural
Τροχήλατη καρέκλα θεραπευτή με ανατομικό κάθισμα, πλάτη και μπράτσο. Πολυρυθμιζόμενη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S5643, Ecopostural
Τροχήλατη καρέκλα θεραπευτή, με ανατομικό κάθισμα και πλάτη σχήματος Τ. Πολυρυθμιζόμενη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4671, Ecopostural
Τροχήλατη ρυθμιζόμενη καρέκλα θεραπευτή, με ανατομική σέλα και πλάτη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4639, Ecopostural
Τροχήλατη ρυθμιζόμενη καρέκλα θεραπευτή, με ανατομικό κάθισμα και πλάτη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S5609, Ecopostural
Τροχήλατη ρυθμιζόμενη καρέκλα θεραπευτή με πλάτη και στεφάνη ποδιών. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4609, Ecopostural
Τροχήλατη ρυθμιζόμενη καρέκλα θεραπευτή με πλάτη. Διαθέσιμη σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4670, Ecopostural
Τροχήλατο σκαμπό θεραπευτή με ανατομική σέλα. Ρυθμιζόμενο σε ύψος. Διαθέσιμο σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4640, Ecopostural
Τροχήλατο σκαμπό θεραπευτή με ανατομικό κάθισμα. Ρυθμιζόμενο σε ύψος. Διαθέσιμο σε 22 χρώματα.
Κωδ: S5610, Ecopostural
Τροχήλατο σκαμπό θεραπευτή με στεφάνη ποδιών. Ρυθμιζόμενο σε ύψος. Διαθέσιμο σε 22 χρώματα.
Κωδ: S4610, Ecopostural
Τροχήλατο σκαμπό θεραπευτή ρυθμιζόμενου ύψους. Διαθέσιμο σε 22 χρώματα.
Κωδ: 091206887, Patterson
Τροχήλατο σκαμπό θεραπευτή. Ρυθμίζεται σε ύψος από 340 έως 460 χιλ. Διαστάσεις: 450 Χ 370 χιλ.
Show More
Κωδ: 5541, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 610 χιλ Χ πλάτος 250 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 195 - 295 χιλ. Βάρος 7 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Κωδ: 5542, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 610 χιλ Χ πλάτος 300 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 195 - 295 χιλ. Βάρος 8 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Κωδ: 5543, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 820 χιλ Χ πλάτος 300 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 280 - 455 χιλ. Βάρος 11 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Κωδ: 5544, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 820 χιλ Χ πλάτος 380 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 280 - 455 χιλ. Βάρος 12 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Κωδ: 5545, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 820 χιλ Χ πλάτος 325 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 405 - 705 χιλ. Βάρος 15 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Κωδ: 5546, Smirthwaite
Ξύλινος πάγκος θεραπείας. Μήκος 820 χιλ Χ πλάτος 380 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 405 - 705 χιλ. Βάρος 16 κιλά. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 κιλά.
Show More
 

Τραπέζια Εργασίας:

Κωδ: 6967, Smirthwaite
Ξύλινο θρανίο με αποθηκευτικό χώρο και ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 450 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 345 - 520 χιλ.
Κωδ: 6968, Smirthwaite
Ξύλινο θρανίο με αποθηκευτικό χώρο και ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 550 χιλ Χ βάθος 750 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 520 - 820 χιλ.
Κωδ: 6894, Smirthwaite
Ξύλινο θρανίο με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας και εσοχή. Πλάτος 685 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 465 - 715 χιλ.
Κωδ: 6895, Smirthwaite
Ξύλινο τροχήλατο θρανίο με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας και εσοχή. Πλάτος 685 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 540 - 790 χιλ.
Κωδ: 6896, Smirthwaite
Ξύλινο θρανίο με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας και εσοχή. Πλάτος 805 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 465 - 715 χιλ.
Κωδ: 6897, Smirthwaite
Ξύλινο τροχήλατο θρανίο με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας και εσοχή. Πλάτος 805 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 540 - 790 χιλ.
Κωδ: 2508, Smirthwaite
Θρανίο, με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 900 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 470 - 610 χιλ.
Κωδ: 2509, Smirthwaite
Τροχήλατο θρανίο, με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 900 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 545 - 685 χιλ.
Κωδ: 2510, Smirthwaite
Θρανίο, με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 1200 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 470 - 610 χιλ.
Κωδ: 2511, Smirthwaite
Τροχήλατο θρανίο, με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας. Πλάτος 1200 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 545 - 685 χιλ.
Κωδ: 2251, Smirthwaite
Ατομικό τραπέζι εργασίας ξύλινη επιφάνεια και πτυσσόμενα μεταλλικά πόδια. Πλάτος 750 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 385 - 595 χιλ.
Κωδ: 2252, Ecopostural
Ατομικό τραπέζι εργασίας ξύλινη επιφάνεια και πτυσσόμενα μεταλλικά πόδια. Πλάτος 750 χιλ Χ βάθος 600 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 555 - 765 χιλ.
Κωδ: 2311, Smirthwaite
Ξύλινο ατομικό θρανίο. Πλάτος 800 χιλ Χ βάθος 585 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 350 - 450 χιλ.
Κωδ: 2312, Smirthwaite
Ξύλινο ατομικό θρανίο. Πλάτος 800 χιλ Χ βάθος 585 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 425 - 575 χιλ.
Κωδ: 2313, Smirthwaite
Ξύλινο ατομικό θρανίο. Πλάτος 800 χιλ Χ βάθος 585 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 525 - 700 χιλ.
Κωδ: 2361, Smirthwaite
Τριγωνικό ξύλινο τραπέζι, με δυνατότητα συνδυασμού με άλλα τραπέζια. Πλάτος 1170 χιλ Χ βάθος 830 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 350 - 450 χιλ.
Κωδ: 2362, Smirthwaite
Τριγωνικό ξύλινο τραπέζι, με δυνατότητα συνδυασμού με άλλα τραπέζια. Πλάτος 1170 χιλ Χ βάθος 830 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 425 - 575 χιλ.
Κωδ: 2363, Smirthwaite
Τριγωνικό ξύλινο τραπέζι, με δυνατότητα συνδυασμού με άλλα τραπέζια. Πλάτος 1170 χιλ Χ βάθος 830 χιλ. Ρυθμιζόμενο ύψος 525 - 700 χιλ.
Κωδ: 2445, Size 1, Smirthwaite
Ξύλινο σταθερό τραπέζι. Διαστάσεις: 355 χιλ. πλάτος Χ 265 χιλ. βάθος Χ 110 χιλ. ύψος.
Κωδ: 2445, Size 2, Smirthwaite
Ξύλινο σταθερό τραπέζι. Διαστάσεις: 460 χιλ. πλάτος Χ 320 χιλ. βάθος Χ 170 χιλ. ύψος.
Κωδ: 2445, Size 3, Smirthwaite
Ξύλινο σταθερό τραπέζι. Διαστάσεις: 565 χιλ. πλάτος Χ 375 χιλ. βάθος Χ 290 χιλ. ύψος.
Κωδ: 2445, Size 4, Smirthwaite
Ξύλινο σταθερό τραπέζι. Διαστάσεις: 720 χιλ. πλάτος Χ 460 χιλ. βάθος Χ 450 χιλ. ύψος.
Show More
 

Σκάλες:

Κωδ: AA9552, Patterson
Σετ 4 ξύλινα σκαλοπάτια με αντιολισθητική άνω επιφάνεια από καουτσούκ. Το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 180 κιλά.
Κωδ: AA95085, Patterson
Ξύλινη ράμπα με σκαλοπάτια, με άνω αντιολισθητική επιφάνεια από καουτσούκ. Συνολικές διαστάσεις: 100 Χ 120 εκ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 180 κιλά.
Κωδ: 091530781, Patterson
Διπλή ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και αντιολισθητικές λωρίδες. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091139666, Patterson
Διπλή ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και μοκέτα. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091134220, Patterson
Διπλή ανάστροφη ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και μοκέτα. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091518844, Patterson
Διπλή γωνιακή σκάλα, με κουπαστές και αντιολισθητικές λωρίδες. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091531417, Patterson
Διπλή γωνιακή ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και αντιολισθητικές λωρίδες. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091139641, Patterson
Διπλή γωνιακή ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και μοκέτα. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: 091531425, Patterson
Ξύλινη πτυσσόμενη σκάλα, με κουπαστές και αντιολισθητικές λωρίδες. Με 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9518, Patterson
Ξύλινη πτυσσόμενη σκάλα, με κουπαστές και μοκέτα. Με 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9567P, Patterson
Παιδική γωνιακή ξύλινη σκάλα, με κουπαστές και μοκέτα. Η μία πλευρά διαθέτει 3 και η άλλη 4 σκαλοπάτια. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 64 κιλά.
Show More

Δίζυγα:

 
Κωδ: AA9562, Patterson
Δίζυγο ρυθμιζόμενου ύψους 69-100 εκ. Μήκος 230 εκ Χ πλάτος 66 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9513, Patterson
Παιδικό δίζυγο ρυθμιζόμενου ύψους 40-65 εκ. Μήκος 186 εκ Χ πλάτος 36 εκ. Διάμετρος κουπαστής 25 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 63 κιλά.
Κωδ: AA9517, Patterson
Δίζυγο ρυθμιζόμενου ύψους 69-100 εκ. και πλάτους 40-61 εκ. Μήκος 230 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9564A, Patterson
Δίζυγο με μονή κουπαστή ύψους 90 εκ. Μήκος 182 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9564B, Patterson
Δίζυγο με μονή κουπαστή ύψους 90 εκ. Μήκος 335 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9564C, Patterson
Δίζυγο με μονή κουπαστή ύψους 90 εκ. Μήκος 487 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9564D, Patterson
Δίζυγο με μονή κουπαστή ύψους 90 εκ. Μήκος 640 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9563A, Patterson
Δίζυγο με διπλή κουπαστή, ύψους 90 εκ (εξωτερική). & 67 ή 83 εκ (εσωτερική). Μήκος 182 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9563B, Patterson
Δίζυγο με διπλή κουπαστή, ύψους 90 εκ (εξωτερική). & 67 ή 83 εκ (εσωτερική). Μήκος 335 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9563C, Patterson
Δίζυγο με διπλή κουπαστή, ύψους 90 εκ (εξωτερική). & 67 ή 83 εκ (εσωτερική). Μήκος 487 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9563D, Patterson
Δίζυγο με διπλή κουπαστή, ύψους 90 εκ (εξωτερική). & 67 ή 83 εκ (εσωτερική). Μήκος 640 εκ. Διάμετρος κουπαστής 45 χιλ. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 140 κιλά.
Κωδ: AA9566A, Patterson
Βάση για δίζυγο, με μοκέτα. Διαστάσεις: 250 εκ μήκος Χ 120 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 140 κιλά.
Κωδ: AA9566B, Patterson
Βάση για δίζυγο, με μοκέτα. Διαστάσεις: 400 εκ μήκος Χ 120 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 140 κιλά.
Κωδ: AA9566C, Patterson
Βάση για δίζυγο, με μοκέτα. Διαστάσεις: 560 εκ μήκος Χ 120 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 140 κιλά.
Κωδ: AA9566D, Patterson
Βάση για δίζυγο, με μοκέτα. Διαστάσεις: 720 εκ μήκος Χ 120 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 140 κιλά.
Show More

Πολυζυγα:

 
Κωδ: AA9560A, Patterson
Μονό επιτοίχιο πολύζυγο. Διαστάσεις: 270 Χ 86 εκ.
Κωδ: AA9560B, Patterson
Διπλό επιτοίχιο πολύζυγο. Διαστάσεις: 270 Χ 167 εκ.
Κωδ: AA9560C, Patterson
Τριπλό επιτοίχιο πολύζυγο. Διαστάσεις: 270 Χ 249 εκ.
Show More

Καλέστε μας τώρα,  +30 210 9738810

                                +30 231 6009384